Futuwawa

Dworzec Warszawa Zachodnia
Zrzut ekranu z FUTUWAWA - Zintegrowany wezel komunikacyjny Warszawa Zachodnia

Zintegrowany węzeł komunikacyjny Warszawa Zachodnia

Dyplom magisterski obroniony w listopadzie 2012 roku na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej pod przewodnictwem promotorów: dr inż. arch. Anny Wierzbickiej oraz mgr inż. Grzegorza Stiasnego.

 

Koncepcja zakłada stworzenie wielofunkcyjnego węzła komunikacyjnego najnowszej generacji, integrującego wszystkie istniejące i planowane systemy komunikacyjne Warszawy tj.: trzecią linię Metra Warszawskiego, stację końcową Kolei Dużych Prędkości, brakujące połączenie tzw. Małej Obwodnicy Kolejowej dla Szybkiej Kolei Miejskiej, pętlę tramwajową dla połączenia Warszawa Zachodnia-Wilanów, linię tramwajową łączącą dzielnicę Ochotę i Wolę poprzez Dworzec Zachodni, parking systemu Parkuj i Jedź, pętlę autobusową oraz dworzec centralny PKS. Ze względu na swoje znaczenie oraz skalę oddziaływania w przestrzeni, obszar Dworca Zachodniego jest jednym z terenów o największym potencjale inwestycyjnym, zarówno w skali miasta jak i państwa. Założenie dworcowe uzupełnione jest o bogaty program usługowo-handlowy, biurowy oraz przestrzenie publiczne. Budynek pełniłby rolę flagowego obiektu rewitalizacji urbanistycznej zdegradowanych obszarów sąsiadujących oraz stanowi zachodnią "bramę" do miasta. Obiekt łączyłby sąsiednie dzielnice przedzielone szerokim pasmem terenów kolejowych i arterii komunikacyjnych oraz dzięki swojemu charakterystycznemu wyrazowi architektonicznemu może stać się wizytówką miasta.