Serwis o architekturze - archirama.pl

Źródło: Archirama.pl
Źródło: Archirama.pl

Jak będzie wyglądać Dworzec Gdański w Warszawie? Sześciu deweloperów zgłosiło swoje koncepcje. Zobaczcie projekt JSK Architekci przygotowany dla dewelopera Marvipol

Architektura Warszawy. Sześciu deweloperów wyraziło chęć zagospodarowania  terenów dworca kolejowego Warszawa Gdańska. Do końca września PKP oceni złożone koncepcje i wybierze najlepsze, które przejdą do II etapu. Jeden z projektów przygotowała spółka Marvipol wraz z pracownią JSK Architekci.

 

Architektura Warszawy. Spółka Polskie Koleje Państwowe ogłosiła w maju konkurs na zagospodarowanie dworca kolejowego Warszawa Gdańska i jego okolic. Na zaproszenie PKP do 23 sierpnia chętni deweloperzy mogli składać stworzone przez siebie koncepcje architektoniczne. W sumie do postępowania, mającego na celu wyłonienie inwestora zgłosiło się sześć następujących podmiotów:  Echo Investment, Marvipol, Ghalemco, HB Reavis, Immobel oraz Penta Investments.

 

Dworzec Gdański w Warszawie według Grupy Marvipol

Architektura Warszawy. Grupa Marvipol jako jedna z sześciu deweloperów odpowiedziała na zaproszenie PKP i przekazała spółce własny projekt architektoniczny zagospodarowania Dworca Gdańskiego i terenów do niego przylegających. Do współpracy zaangażowana została pracownia architektoniczna JSK Architekci, architekt Tomasz Smol oraz Towarzystwo Projektowe. Koncepcja Marvipolu zakłada rewitalizację całego terenu otaczającego Dworzec Gdański, powstanie w okolicy dworca budynków mieszkalnych i biurowych oraz placu miejskiego z miejscami do spotkań i wypoczynku. Koncepcja Marvipolu zakłada także dobre skomunikowanie terenu dworca z resztą miasta, m.in. dzięki zintegrowaniu stacji kolejowej z metrem oraz z przystankami autobusowymi i tramwajowymi. Łączny koszt inwestycji może sięgnąć nawet miliarda złotych.

 

Otoczenie Dworca Warszawa Gdańska według projektu JSK Architekci

Architektura Warszawy. Projekt architektoniczny JSK Architekci i Marvipolu zakłada powstanie w okolicy Dworca Warszawa Gdańska budynków biurowych i mieszkalnych przylegających do nowoprojektowanego placu miejskiego. Ponadto w pobliżu dworca przewidziano parking typu „kiss and ride” oraz postój dla taksówek. Dworzec otaczać będą natomiast popularne w okresie letnim stacje Veturillo oraz stojaki dla rowerów prywatnych. Od strony głównego placu, na terenie wokół dworca, powstaną ogródki kawiarniane i restauracyjne.

 

Część komercyjna Dworca Gdańskiego

Stacja kolejowa dworca Warszawa Gdańska powiększy się w sumie o dwa perony. Projekt JSK Architekci i Marvipolu zakłada powstanie trzech wejść do wnętrza dworca oraz powstanie przestrzeni o różnych funkcjach. Projektanci przewidzieli przestrzenie przeznaczone dla obsługi podróżnych, przestrzeń komercyjną oraz pomieszczenia administracyjne dla zarządcy obiektu. Na parterze zlokalizowana została hala operacyjna z kasami, informacją oraz punktem obsługi pasażerów. Tam też mają mieścić się sklepy, kioski, kawiarnie itp. Poziom podziemny dworca projektanci przeznaczyli na usługi komercyjne. Do przejścia podziemnego prowadzić mają ruchome i ewakuacyjne schody oraz winda. Hala operacyjna dworca zostanie pokryta świetlikiem dachowym, który doświetli część komercyjną zlokalizowaną w podziemnej kondygnacji.

 

Architektura bryły Dworca Gdańskiego

Architektura nowego Dworca Gdańskiego nawiązuje do obiektów dworcowych autorstwa Arseniusza Romanowicza i Piotra Szymaniaka, powstałych w latach 60-tych i 70-tych ubiegłego wieku. Należą do nich dworce Warszawa Ochota, Warszawa Powiśle, Warszawa Stadion, Warszawa Wschodnia oraz Warszawa Centralna. Według założenia projektu Marvipolu układ konstrukcyjny dworca będzie prosty i czytelny. Dach dworca natomiast zaprojektowano w konstrukcji wielokrzywiznowej. Koncepcja Marvipolu nie odstaje całkowicie od architektury dzisiejszego dworca. Projekt nawiązuje bowiem do szczegółów architektonicznych obecnej bryły, m.in. podziałów zestawów szklanych. Na każdej z zewnętrznych ścian dworca umieszczona jest nazwa stacji Dworca Warszawa Gdańska.

 

Jak będzie wyglądał Dworzec Gdański w Warszawie? Trwa analiza projektów przez PKP

Architektura Warszawy. Specjalnie powołana komisja ocenia teraz wszystkie odpowiedzi inwestorów na zaproszenie PKP, zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym. Wszystkie oferty zawierają koncepcje zagospodarowania terenu oraz biznes plany, które pozwolą komisji na ocenę zyskowności poszczególnych projektów oraz ich funkcjonalności, zwłaszcza pod kątem obsługi pasażerów. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem do końca września 2013 roku komisja wybierze maksymalnie 5 podmiotów, które zostaną zakwalifikowane do II etapu. Dopiero po wyborze zwycięskiej koncepcji będzie wiadomo jak zmieni się dworzec kolejowy Warszawa Gdańska. PKP planuje podpisać umowę już na początku przyszłego roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem realizacja inwestycji może ruszyć  już na przełomie 2014/2015 roku.

Architektura Warszawy. Koncepcja zagospodarowania dworca Warszawa Gdańska

Łączna powierzchnia terenu wokół dworca Warszawa Gdańska, który zostanie zagospodarowany przez wybranego inwestora wynosi ok. 47 000 mkw, z czego ok. 17 000 mkw stanowi czynny układ kolejowy. Spółka PKP dopuszcza możliwość zabudowy komercyjnej nad układem torowym.  Poza częścią komercyjną w miejscu, gdzie dziś mieści się obecna bryła dworca Warszawa Gdańska ma powstać  całkiem nowe centrum przesiadkowe z dworcem o nowoczesnej architekturze. Nowy wygląd dworca będzie jednak zależał od wybranego przez spółkę PKP projektu.

 

AUTOR: archirama.pl