Dworzec Gdański w Warszawie

Dworzec Gdanski

Zagospodarowanie terenu

Projektowany dworzec jest najistotniejszym elementem założenia przestrzennego, zlokalizowanego w pobliżu stacji Warszawa Gdańska. Budynek dworca sąsiaduje z budynkami biurowymi i mieszkalnymi, umiejscowionymi w pobliżu nowoprojektowanego placu miejskiego. Przyziemia budynków pełnią funkcje usługowe oraz przylegają bezpośrednio do placu i pierzei ulic. 

Dworzec Gdanski

W pobliżu dworca przewidziano parking typu „kiss and ride” oraz postój dla taksówek, a sam dworzec otaczać będą stacje systemu rowerów miejskich Veturilo oraz stojaki dla rowerów prywatnych. Dworzec od strony głównego placu otoczony będzie ogródkami kawiarniano-restauracyjnymi na kształt klubokawiarni powstałej w jednym z pawilonów należących do założenia przestrzennego stacji Warszawa Powiśle. 

Schemat funkcjonalny Gdanski

Powiązania z istniejącą strukturą

Rdzeń komunikacyjny węzła integracyjnego stanowi w pełni ukształtowane przejście podziemne z przylegającą do niego stacją pierwszej linii Metra Warszawskiego zaprojektowaną przez APA Kuryłowicz&Associates oraz wyjściami i windami na perony kolejowe, przystanki tramwajowe i autobusowe. Nowoprojektowany dworzec podłącza się do tej struktury w punkcie największej intensywności przepływu potoków pasażerskich. Na analizowanym obszarze nie planuje się ważnych dla miasta inwestycji związanym z transportem publicznym oprócz planowanej rozbudowy stacji kolejowej o dwa nowe perony. Układ węzła komunikacyjnego ma charakter skończony.  

Dworzec Gdanski

Architektura

Koncepcja nowego Dworca Gdańskiego nawiązuje do cenionych architektonicznie obiektów dworcowych powojennego modernizmu autorstwa Arseniusza Romanowicza i Piotra Szymaniaka obsługujących stacje kolejowe na linii średnicowej w Warszawie. Dworce te wzniesiono w latach 60-tych i 70-tych ubiegłego wieku. Należą do nich: Warszawa Ochota, Warszawa Powiśle, Warszawa Stadion, Warszawa Wschodnia oraz Warszawa Centralna. 

Porownanie dworcow

Architektura projektowanego dworca opiera się na charakterystycznej dla projektów Arseniusza Romanowicza i Piotra Szymaniaka zasadzie, w której konstrukcja budynku jest integralnym elementem projektu oraz wpływa bezpośrednio na wyraz architektoniczny obiektu, a sam układ konstrukcyjny jest prosty i czytelny. Dach dworca zaprojektowano w konstrukcji wielokrzywiznowej ukształtowany wg tych samych zasad konstrukcji stosowanych w projektach dworców na linii średnicowej.  

Elewacja dworca gdanskiego

Nawiązanie to nie jest bezpośrednim „przerysowaniem” form i charakteru budynków Romanowicza i Szymaniaka, ale jest twórczym przetworzeniem tych pomysłów z dodaniem cech i możliwości architektury współczesnej.

Wizualizacja Dworzec

Koncepcja dworca współgra kompozycyjnie z istniejącymi wiatami wyjściowymi, obsługującymi przystanki tramwajowe, autobusowe i stację metra autorstwa pracowni APA Kuryłowicz&Associates oraz z wiatami zrealizowanymi na peronach kolejowych. 

Sposób ukształtowania bryły budynku podkreśla trzy najważniejsze wejścia do budynku, a tym samym forma dworca odzwierciedla jego funkcjonowanie. Zasadą tą kierowali się Romanowicz i Szymaniak przy projektowaniu swoich obiektów. Dworzec nawiązuje również do detalu architektonicznego w postaci m.in. podziałów zestawów szklanych. Na każdej z trzech elewacji budynku umieszczona jest nazwa stacji Warszawa Gdańska.

Rzut funkcjonalny

Program funkcjonalny

Do wnętrza dworca prowadzą trzy wejścia zaakcentowane poprzez bryłę budynku. Program funkcjonalny dworca obejmuje przestrzenie przeznaczone dla obsługi podróżnych, usługi komercyjne związane z obsługą podróżnych oraz pomieszczenia administracyjne dla zarządcy obiektu. Odwiedzający mogą skorzystać ze zlokalizowanej na parterze hali operacyjnej dworca, w której znajdują się kasy biletowe, informacja oraz punkt obsługi pasażerów. 

Wizualizacja wnetrza dworca

Bezpośrednio z hali operacyjnej mamy dostęp do usług związanych z obsługą pasażerów, do których zaliczyć można sklepiki, kioski, piekarnie, kawiarnie itp.. Poziom podziemny dworca przeznaczony jest na usługi komercyjne. Usługi są bardzo istotnym założeniem funkcjonalnych dworca, ponieważ pozwalają utrzymać dworzec oraz podnoszą jego atrakcyjność. 

Rzut czesci podziemnej

Na niższy poziom dworca, odpowiadający poziomowi istniejącego przejścia podziemnego prowadzą schody ruchome, ewakuacyjne oraz winda. Elementy te znajdują w środkowej części hali operacyjnej krytej świetlikiem dachowym. Światło dzienne przenikające przez świetlik dodatkowo doświetla kondygnację podziemną dworca, przeznaczoną na usługi komercyjne. 

Wizualizacja wnetrza Dworca Gdanskiego

Poziom ten bezpośrednio przylega do głównego rdzenia węzła integracyjnego w postaci rozbudowanego przejścia podziemnego ze stacją Metra Warszawskiego. Zachowana jest zasada funkcjonowania dworca sformułowana przez Arseniusza Romanowicza dotycząca nie przecina się dróg odjeżdżających i przyjeżdżających wraz z możliwością pominięcia głównej hali operacyjnej dworca.

Dworzec Gdanski

Znaczenie dla miasta i dzielnicy

W sąsiedztwie dworca powstanie przestrzeń publiczna, kluczowa dla budowania tożsamości mieszkańców okolicznych dzielnic jak i miasta, a budynek dworca pełniłby funkcje drogowskazu i najbardziej rozpoznawalnego elementu krajobrazu miejskiego tej części miasta. W świadomości mieszkańców okolicznych dzielnic dworzec stanowiłby miejsce spotkań, podobnie jak Rotunda banku PKO BP przy Rondzie Dmowskiego w Warszawie dla mieszkańców całego miasta.

 

Rozpoznawalny i wyrazisty charakter architektury wypływa na budowanie pozytywnego wizerunku miasta i jego mieszkańców. Zwiększa tez atrakcyjność korzystania z transportu publicznego wpływając na zmniejszanie ruchu samochodowego w śródmieściu.

logo Warszawa Gdanska

Na potrzeby koncepcji przygotowane zostało logo projektu. Sygnet w uproszczony sposób przedstawia cechy architektury projektowanego dworca.

PROJEKT

Dworzec Gdański

AUTORZY PROJEKTU:

Tomasz Smol

JSK Architekci Sp. z o.o.

Towarzystwo Projektowe

INWESTOR:

Marvipol S.A.

POWIERZCHNIA:

5 234 m2 

LOKALIZACJA

Warszawa


Publikacje